Quy trình sử dụng bộ chế phẩm nano Bạc Đồng, nano Đồng Oxyclorua, nano Canxi Super, nano Silic, Shellac suger, nano AKH chuyên dùng cho sầu riêng

1.Thời kỳ sau thu hoạch Sau thu hoạch phun rửa vườn, rửa cặn lá, phòng trị bệnh tổng hợp cho sầu riêng: Dùng 500ml nano Đồng Oxyclorua kết hợp 500ml nano Bạc Đồng Super pha 200 lít nước phun đều thân lá gốc, phun 2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần. Kết hợp tưới gốc nano AKH Super Plus phục hồi sức sinh trưởng cho cây, trẻ hóa bộ rễ, chống suy cây (500ml nano AKH kết hợp 500ml nano Silic pha 200-250 lít nước tưới ẩm gốc). 2.Thời kỳ làm bông, tạo mầm hoa cho sầu riêng Khi 70-80% mắt cua(mầm hoa)...

Chi tiết